Sterke kvinner i mitt liv <3

Posted by in Eventyr, Hverdagen, Jobb, Kultur, Musikk, Politikk

Kvinner i mitt kreative univers

Siden jeg var liten har jeg latt meg bli inspirert og fascinert av sterke kvinnekarakterer jeg har lest i bøker, sett i filmer eller vist på tv. Lite visste jeg at jeg skulle ende opp med å skape en rekke av dem i mine egne historier: Lien (Anh Vu) i Under Samme Himmel. Adela (Helene Pham) i Domino. Samantha (Anniken Kinstad) i Sam og De Tre juleønskene. Sandrine (Nnenna Sofie Ezimoha Olimb) i Den Siste Julesangen. Alle disse er jenter/kvinner som bryter ut av hva som er forventet av dem og utvikler seg gjennom stykket. Lien må slåss for fri kjærlighet og møter motstand pga religions- og klasseforskjeller, Adela havner i konflikt med hva som forventer av en kvinne i gifteklar alder, Samantha finner motet og redder jula til alle verdens barn mens Sandrine kjemper mot samfunnets fordommer mot fosterbarn. Tusen takk til skuespillerne som har hatt troa på karakterene og gitt de sjel! Takk til KulturKlovnene for å ha gitt meg muligheten til å skape disse universene!

Feminisme

Jeg har aldri tenkt på feminisme i den forstand at det skal være kvinner først. For meg har det alltid handlet om å se hele mennesket og skape bevisstgjøring rundt den urettferdige innskrenkingen av rettigheter og muligheter i lys av kjønnet. Enkelt, men allikevel vanskelig. Er det fordi vi overvurderer menn og undervurderer kvinner? Uansett hvordan man ser på det, er det en skjev balanse mellom kjønnene. Dette skjer systematisk. Overalt. Hele tida.

Viktig med kvinner i maktposisisjoner

KulturKlovnene har alltid hatt kvinner i viktige posisjoner. Bak kulissene til teateroppsetningene har i tillegg til meg som produsent (Sam og De Tre Juleønskene og Den Siste Julesangen) vært mange dyktige som Lyly Che(Under Samme Himmel), Mai Dinh (Domino) og Thy Nguyen (Bernards Julekort). Jeg vil erklære dem genier på hver sin måte for læringskurven har vært bratt, men de har levert, levert og levert. I denne bransjen er det gjerne spisse albuer, men jeg opplever det sjeldent blant oss. Her løfter vi alle kollektivt samtidig som vi gir rom for at hver og en kan utvikle seg og skinne på sitt vis. Takk for at disse produsentene og skuespillerne baner vei og gir en stemme i en ellers skjevfordelt verden!

Gratulerer med kvinnedagen!