Den stille epidemien

Posted by in Helse, Hverdagen, Jobb


“En drittsekk er en drittsekk. Han vil alltid være ute etter deg – uansett hvor bra eller dårlig du gjør det.” Jeg er forbannet. Skikkelig provosert. Grenseløs irritert. Og jeg opplever dette altfor ofte.

Så her sitter han. En voksen mann i sin beste alder og gråter. Ikke bare litt; han hulker høyt og det ser ikke ut som han klarer å stoppe med det første. En oppegående og ressurssterk person som gjennomgår en av sine største nederlag. Det gjør vondt å se på. Hva er det som skjer? Hvordan kan det gå så langt at han er helt psykisk nedbrutt?

Mobbing er alt annet enn tilfeldig. Lekeplassen er byttet ut med arbeidsplassen. Det er ikke barn som mobber barn, men voksne som mobber voksne. Få ønsker å stå frem som mobbeofre og bedrifter ønsker ikke å få dårlig omdømme. Den stille epidemien som er der, de fleste har sett eller opplevd, men er voldsomt tabulagt.

Alvorlige senkonsekvenser

Visste du at ca. 5% av de ansatte i det norske arbeidsliv føler seg mobbet? Det betyr omtrent 10.000 opplever det årlig i Norge! Nesten på høyde med hjerneslag og hjerteinfarkt.

Visste du at voksne som mobbes på jobb kan få alvorlige senskader som ligner på dem som krigsflyktninger og overlevende etter ulykket kan få?

De kan få et totalt fysiologisk sammenbrudd med ryggsmerter, stivhet i nakke og skuldre, hodepine og mageproblemer. Hverdagen er preget med helseplager som søvnløshet, mareritt, anspenthet og frykt. De kan slite med påtrengede tanker og minner selv etter mange år senere slik at de unngår steder som minner dem om arbeidsplassen. Ja, mobbing er ikke mindre fælt for voksne enn for barn.

Hva er mobbing?

Mobbing i arbeidslivet dreier seg om situasjoner på arbeidsplassen der en person over lengre tid føler seg utsatt for negativ behandling av én eller flere andre personer på en slik måte at han eller hun ikke klarer å forsvare seg mot disse handlingene. «Silent treatment» er «nonverbale handlinger» der en medarbeider konsekvent blir holdt utenfor. De aller fleste arbeidstakere har sannsynligvis opplevd en eller annen form for negative hendelser i en arbeidssituasjon. Det kan starte med noe harmløst og over tid blir mange bekker små til en stor og brusende å. Det kan være sjefen som mobber (den alvorligste), kollegaer (den hyppigste) eller underordnet som mobber sjefen.

Å bli trodd

Hva kan jeg gjøre for pasienten min? Hvordan kan jeg beskytte han mot disse monstrene på jobb? Eller er det han som er for sensitiv og overreagerer? Den egentlige bråkmakeren? Den sløve som irriterer alle? Det har rett og slett ingenting å si. Det er min jobb å ta vare på hans helse og ikke minst være der for han når han trenger legen sin mest. Uansett grunn. Det viktigste er å bli trodd.

Mens den enkelte person kan føle seg mobbet, vil ikke omgivelsene nødvendigvis anerkjenne at så er tilfelle. Det er nettopp dette som er så vanlig i mobbesaker. Offeret kan ha en følelse av at det er vond vilje som ligger bak, men ledelsen benekter dette.

Sykemelding kan gjøre det verre

En av utfordringene i mobbesakene er at man ikke tar opp problemene mens de er små. De kommer som oftest til meg når problemene er blitt store og innfløkte. Nå klarer de ikke lenger å stå i jobben.

Mobbing, varsling og konflikter på arbeidsplassen i seg selv gir ikke rett til sykmelding med mindre pasienten har alvorlig helsesvikt.

Det er heller ikke den optimale løsningen. Jeg vet det er vanskelig for leger å si nei, men vi må tenke hva som er rett behandling på lang sikt. Jeg har sett det om og om igjen: Pasienten blir sykemeldt, flokene på arbeidsplassen blir ikke løst, pasienten kommer tilbake og alt er like ille som før. Eller verre, pasienten blir sykemeldt og faller fullstendig ut av arbeidslivet. Sykemelding bidrar til utstøting og unnvikelse som mestringsstrategi.

Urealistiske forventninger

Pasienten blir helt knust når han får vite dette. For han tenker at en pause fra elendigheten er akkurat det han trenger. Jeg forstår frustrasjonen jeg ser i hans øyner. Jeg skulle ønske jeg kunne si at nå vil det løse seg og ting vil bli bedre. Men jeg vil ikke at de skal føle seg sviktet og ha urealistiske forventninger til det som kommer til å skje.  Sannheten er at dette er noe av det vanskeligste jeg møter i min hverdag som allmennlege.

Mitt inntrykk er at bedrifter er lite rustet til å håndtere arbeidskonflikter.

Prosessen kan ta tid og eventuelle tiltak vil avhenge av alvorligheten, av partenes innstilling til forsoning, og organisasjonens behov.

Du er ikke alene

Dette er en min bønn. Du er ikke alene. Mobbing på arbeidsplassen rammer alle slags typer mennesker. Snakk med noen du er fortrolig med. Meld i fra til bedriftshelsetjenesten, verneombudet, tillitsvalgt, fastlegen din eller ledelsen. Du kan lese mer her.

Jeg ber alle ledere om å ta melding om arbeidskonflikter og mobbing på alvor. Ingen mobbesak skal avvises før den er undersøkt og fulgt opp. Mobbing er nemlig klart forbudt etter Arbeidsmiljøloven §4–3. Resultater fra en tilsvarende britisk studie viste at 32,5 prosent mente at mobbing på egen arbeidsplass reduserte virksomhetens effektivitet. Slike funn er ikke overraskende, siden mobbingen medfører en rekke arbeidshemmende faktorer, som dårlig helse og generell mistrivsel, som igjen kan føre til høyt sykefravær og turnover. Syns du som leder det er vanskelig? Last ned heftet nederst på siden her.

Eller opplever du at andre er mobbet på jobb? Det er plikt til å varsle dersom man observerer trakassering av andre på arbeidsplassen. Du kan sjekke linken her for å finne ut hva du kan gjøre.

Man skal være sterk for å vise seg svak

Jeg drar frem Kleenex, og han tørker tårene mens han unnskylder seg. Unnskylde deg for hva, spør jeg han. Han ser på gulvet og trekker på skulderen. Det er dødsflaut. I vårt samfunn er dette et voldsomt tabuområde, og få ønsker å stå fram som mobbet. Det er et tegn på svakhet. Eller er det, det? Man skal være sterk for å vise seg svak.

“Du har båret på dette alene altfor lenge.”

Og han bryter sammen i tårer igjen.

Kilde:

Arbeidstilsynet

Helsedirektoratet

Psykologitidsskriftet

Legehandboka